We kunnen er niet om heen, iedereen werkt of komt in aanraking met data. Marketing, logistiek, finance, you name it. Het analyseren van spreadsheets is al lang niet meer alleen een bezigheid in de boardroom. Dit vraagt om verandering. Waar voorheen voornamelijk gedicteerd vanuit ICT maandelijks rapportage werd geleverd aan het management, willen we nu, dat we altijd de juiste data, overal en het liefst in real-time beschikbaar hebben.

Iedereen wilt graag zijn eigen rapporten en dashboards. Eindgebruikers eisen steeds vaker bij ICT toegang op database niveau en gaan zelf met de data aan de slag. Net als in Excel kan je in tools als Tableau en PowerBI fantastische visualisaties van de data maken. Maar hoe zorg je ervoor dat de data waar over gerapporteerd wordt juist is? Welke cijfers zijn leidend? Hoe komen de berekende waarden tot stand? Door deze wildgroei aan informatie, ontstaan er vaak verschillende versies van de waarheid.

Zou het niet geweldig zijn als je het initiatief van deze eindgebruikers op een gecontroleerde manier vanuit ICT zou kunnen faciliteren?

Cloud Analytics

Door te kiezen voor een cloud analytics oplossing kun je eindgebruikers stimuleren om zelf data exploratie te doen binnen een door ICT beheert platform. Hierdoor biedt je alle gebruikers een enkele versie van de waarheid en zijn alle inzichten die deze gebruikers maken, afgeleid uit een solide basis. De data wordt in een cloud analytics platform beschikbaar gemaakt vanuit de browser en hoeft dus niet meer te worden gedownload of geprepareerd voor analyse. Het delen van analyses hoeft niet meer via de mail, maar kan door het delen van een url. Iedereen kan in de cloud omgeving zijn eigen dashboards maken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de data.

Ben je geïnteresseerd in een cloud analytics oplossing of wil je weten hoe een moderne cloud analytics oplossing in jouw infrastructuur past? Neem dan contact met ons op